PLAIS Bulletin 31

Pragnąłbym zaprosić członków PLAIS do udziału w organizowanej przez Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głownej Handlowej - konferencji TIAPISZ'11. Odbędzie się ona pod patronatem m. in. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz naszego - Polish Chapter of Association for Information Systems PLAIS. Chciałbym Koleżankom i Kolegom z SGH bardzo serdecznie podziękować za podjętą inicjatywę. Aktualne informacje na temat Konferencji zawarte są w załączniku oraz w poniższym liście Pana Profesora A. Sobczaka.

Życzę udanej Konferencji,

Stanisław Wrycza


Szanowny Panie Profesorze,

Pozwalam sobie przekazać drogą elektroniczną zaproszenie do udziału w III edycji konferencji organizowanej przez Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej pt. "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Modernizacja Państwa z zastosowaniem technologii informatycznych", która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011 r. w Warszawie. Termin nadsyłania materiałów na konferencję to 15 listopada 2011.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej oraz Polish Chapter of Association for Information Systems, zaś patronat honorowy JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. A. Budnikowski oraz Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych prof. dr hab. M. Rocki.

Konferencja ta będzie poświęcona w całości zagadnieniom informatyzacji jednostek administracji publicznej i służby zdrowia. Jej głównym celem jest prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Materiały pokonferencyjne będą opublikowane przez Oficynę Wydawniczą SGH, jako rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Konferencja ta jest również okazją do integracji środowiska naukowego zajmującego się problematyką zastosowania IT w administracji publicznej i służbie zdrowia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Profesora o przekazanie informacji o organizowanej konferencji do współpracowników Pana Profesora, prowadzących prace badawcze w tym obszarze.

W przypadku dodatkowych pytań - pozostaję do dyspozycji Pana Profesora.

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak

______________________________________________
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych
Katedry Informatyki Gospodarczej
Szkoła Głowna Handlowa
Al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
Tel. kom.: 501 707 525
E-mail: sobczak@sgh.waw.pl; andrzej@egov.pl