PLAIS Bulletin 35

Witam serdecznie członków PLAIS,

W trakcie czerwcowej 24th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'12) w Gdańsku:

http://caise2012.univ.gda.pl

odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących głównej konferencji, tzw. satellite events, jak: Working conferences, Workshops, Forum, Tutorials, Industrial Track (poprowadzone przez międzynarodowe konsorcjum PRET - „Practice-driven Research on Enterprise Transformation”) i Doctoral Consortium.

Na konferencję główną nadesłano 297 referatów z całego świata. Są one obecnie przedmiotem skrupulatnego recenzowania. Wydarzenia towarzyszące CAiSE'12 stwarzają zatem dodatkową okazję do uczestnictwa w tej prestiżowej konferencji. I tak, w dwu dniach poprzedzających konferencję główną odbędzie się 11 zakceptowanych już tematycznych Workshops. Dotyczą one aktualnych, głównych nurtów informatyki, informatyki ekonomicznej i inżynierii oprogramowania:

http://caise2012.univ.gda.pl/index.php?page=workshops

Terminy składania referatów na warsztaty są zróżnicowane – od 2 lutego do 30 marca.

Przed konferencją główną odbędą się też tradycyjnie dwie working conferences:

- EMMSAD/EuroSymposium 2012 - Exploring Modeling Methods in Systems Analysis and Design,

http://www.emmsad.org

- BPMDS'12 - Business Processes and Business Process Management in the Cloud.

http://www.bpmds.org

W załączeniu znajduje się Call for Papers oraz plakat EMMSAD/EuroSymposium’2012. Eurosymposia organizowane są corocznie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz polski oddział Assosciation for Information Systems – PLAIS.

Referaty na konferencje EMMSAD/EuroSymposium i BPMDS można przesyłać do 26 lutego 2012:

http://caise2012.univ.gda.pl/index.php?page=work_conf

W realizację CAiSE’12 i satellite events zaangażowało się szereg organizacji, m.in.: AIS, ACM, IFIP, ERCIS, EA-Network, ORM. Materiały konferencyjne, w kilku tomach, zostaną opublikowane przez Springera.

Szczególowe informacje o Doctoral Consortium, Forum oraz Industrial Track zostaną zamieszczone na stronie CAiSE'12 w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszam do nadsyłania referatów i udziału w wydarzeniach towarzyszących CAiSE'12!

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Wrycza

Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej

Uniwersytetu Gdańskiego

EMMSAD Call for Papers
EMMSAD Poster