PLAIS Bulletin 37

Szanowni członkowie PLAIS,

Wiosną każdego parzystego roku, stosownie do PLAIS Bylaws, odbywają sę wybory do PLAIS Executive Board.

Kandydatami do Zarządu PLAIS na kadencję 2012-2014 są i wyrazili na to zgodę:
- President: Stanisław Wrycza,
- Treasurer: Beata Czarnacka-Chrobot,
- Secretary: Jacek Maślankowski.


Bez wyboru w Zarządzie pozostaje A. Kobyliński jako Past President.

W skład Election Committee zgodzili się wejść i wybory przeprowadzić:

dr Piotr Soja, dr Bartosz Marcinkowski

Warto przy okazji wyborów przekazać kilka zdań podsumowania za ostatnie 2 lata. PLAIS z założenia jest organizacją elitarną, w której uczestniczą pracownicy naukowi i praktycy, zarejestrowani w AIS. Jak dotąd jest nas 13-tu, w tym 3 szczególnie miłych gości: Nava Pliskin z Izraela, Janice Sipior z USA i Bogdan Lent ze Szwajcarii, po prostu z sympatii do Polski.

W trakcie mijającej kadencji PLAIS widoczny był na krajowych i międzynarodowych konferencjach, organizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Były to:
- dwukrotnie konferencje TIAPISZ w Warszawie,
- AIS SIGSAND/PLAIS EuroSymposium w 2011 roku,
- CAiSE'12 - 24'th International Conference on Advanced Information Systems Engineering w Gdański, 25-29.06.2012

EuroSymposium stanie się stałym, corocznym, międzynarodowym symposium organizowanym przez PLAIS oraz AIS SIGSAND.

Należy podziękować Koleżankom i Kolegom ze Szkoły Głównej Handlowej, którzy corocznie umieszczają obszerną informację o PLAIS w materiałach TIAPISZ.

Na pewno wyzwaniem pozostanie zwiększenie liczby członków PLAIS w najbliższej kadencji np. o 100%, co nie powinno być trudne dla nas ;-)


Z życzeniami miłego dnia,

S. Wrycza