PLAIS Bulletin 39
Drodzy członkowie PLAIS,

Pragnę podziękować za niemal 100-procentowe uczestnictwo w głosowaniu, no i za wyrażone jednomyślnie zaufanie do nowego Zarządu PLAIS. Nie jesteśmy wprawdzie organizacją wielką - zaledwie 13 osób - jednak nasz dorobek na pewno zasługuje na uznanie. W ubiegłej kadencji współorganizowaliśmy ważne wydarzenia krajowe i zagraniczne, a więc:
- dwie konferencje krajowe w Warszawie - TIAPISZ 2010 i 2011 - Technologie Informacyjne w Administracji i Służbie Zdrowia;
- jedno europejskie sympozjum - SIGSAND/PLAIS EuroSymposium;
- CAiSE 2012 - 24th International Conference on Advanced Information Systems Engineering.

W załączeniu zaproszenie na CAiSE'12 - proszę rozważyć choćby udział, o ile nie w konferencji głównej, to w znacząco tańszych satellite events - workshops, working conferences, PRET, forum czy doctoral consortium. Naturalnie nie można już zgłosić referatu.

Wydarzeniem międzynarodowym które corocznie będzie współorganizowane przez PLAIS jest SIGSAND/PLAIS EuroSymposium, pod koniec września w Sopocie. Jest to spotkanie kameralne ale wyraziste naukowo. Mam nadzieję, że za zgodą Kol. z warszawskiej KIG, pozostaniemy też przy organizowanym przez nich TIAPISZu . Chciałbym również podwojenia członkostwa PLAIS. Bardzo proszę o przekazanie adresów członków AIS z Polski lub Polonusów, do których skieruję zaproszenia

Z pozdrowieniami,

S. Wrycza

Zaproszenie na CAISE 2012