PLAIS Bulletin 65

Drodzi PLAISowicze,

Na wstępie witam nowego członka PLAISu - dra Mariusza Grabowskiego z UE Kraków.

Dziękuję wszystkim członkom którzy zapłacili roczną, obniżoną dla Polaków składkę członkowską AISu, a są to, poza moją skromną osobą: prof. Jolanta Kowal, prof. Piotr Soja, dr Michał Kuciapski i dr Jacek Maślankowski. Pozostali byli członkowie AISu zdecydowali się nie kontynuować swojej obecności w PLAISie. Szczególnie jest mi smutno z powodu faktu, iż nie ma już w AISie i PLAISie żadnego przedstawiciela warszawskiej informatyki ekonomicznej (vel gospodarczej) z SGH. Przecież wszyscy pełniliście w przeszłości funkcje w Zarządzie PLAISu...

Dla rozważenia ponownego dołączenia do AISu - głównego towarzystwa informatyki ekonomicznej na świecie, proszę zapoznać się z wystąpieniem AIS President - Prof. Jane Fedorowicz na EuroSymposium'2013:

http://eurosymposium.eu/2014/eurosymposium2013.pdf

Flagowym, corocznym wydarzeniem naukowym PLAISu jest gdańskie, wrześniowe SIGSAND/PLAIS EuroSymposium, uznane w środowisku międzynarodowym. Jego tegoroczny program był również bardzo inspirujący:

http://eurosymposium.eu/2014/index.php#frame

Następny - 65 Bulletin PLAIS wyślę już tylko do uznanych przez AIS i zarejestrowanych w jego ewidencji członków, uzupełniając stopniowo ich listę o nowych członków, którzy opłacą roczną składkę AISu.

Z pozdrowieniami,

S.Wrycza