PLAIS Bulletin 70
Panowie,

Atmosfera wyborów udzieliła się i PLAISowi...

Centrala AISu zasugerowała, abyśmy dla osiągnięcia kompletności Executive Board PLAISu wybrali kogoś spośród swego grona - na funkcję PLAIS President-Elect. Raczej nie mamy wyjścia...

Poprosiłem Panów Doktorów Jana Trąbkę i Michała Kuciapskiego, aby zgodnie z Bylaws PLAISu - stworzyli Election Committee, na co wyrazili zgodę - dziękuję.

Kandydatką na stanowisko PLAIS President-Elect jest Pani Rektor Jolanta Kowal. Jej interedyscyplinarne zainteresowania i badania wyraziły się również włączeniem do międzynarodowej społeczności - Association for Information Systems. Przesłała referat na tegoroczne EuroSymposium'2014; referat został pozytywnie zrecenzowany i opublikowany w Springer LNBIP series. Uczestincy EuroSymposium z dużym zainteresowainem wysłuchali jej wystąpienia.
Pani Rektor ma też osobisty wkład do dorobku PLAISu, w postaci afiliowanej przy PLAISie konferencji CMEP.

President-Elect pełni swą funkcję i jest członkiem PLAIS Exectuve Board, w ciągu aktualnej kadencji, a na początku następnej - automatycznie staje się PLAIS President na ta nową już kadencję. Pozostali członkowie PLAIS Executive Board są wybierani na nową kadencję.

Serwis wyborczy jak zwykle przygotował P dr Michał Kuciapski - dziękuję.

Proszę głosować na serwisie:

http://bsvc.univ.gda.pl/plaiselections
hasło: plaiselections2014
Głosujemy do środy 10go grudnia do godz. 9.00. Proponuję, aby głosowania nie odkładać i natychmiast po przeczytaniu niniejszego Bulletinu - zagłosować!

Stanisław Wrycza
PLAIS President

Sylwetka kandydatki