PLAIS Bulletin 9
Wielu radości na Święta Bożego Narodzenia 
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2007 !!!
życzy 
S. Wrycza