PLAIS Bulletin 93
ICTM 2016 – informacja po konferencji

W dniach 7-8 listopada 2016 odbyła się we Wrocławiu IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM/ Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach ICTM, na temat: Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies/ Ekonomiczne, społeczne i kulturowe wyzwania w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii (ICT) (http://ictm2016.edukacja.wroc.pl).

Konferencja wpisała się także jako wydarzenie naukowe we Wrocławiu - Stolicy Europejskiej Kultury 2016. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Polska, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linköping University, Sweden, The College of Management „Edukacja”, Polska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).

Podczas konferencji zostało zaprezentowanych 50 referatów naukowych 83 autorów, w tym 40 gości zagranicznych reprezentujących 32 jednostki naukowe, m. in. uniwersytety ze Szwecji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Finlandii, Indii, USA, Iraku, Iranu i Egiptu. Wszystkie dopuszczone do konferencji prace były wcześniej ocenione przez międzynarodowy zespół recenzentów.

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień w zakresie ekonomicznych, społecznych i kulturowych wyzwań w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii (ICT), transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania, modeli biznesowych i zasad prawnych w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Honorowymi gośćmi konferencji i prelegentami byli: Prof. Helena Lindskog i Dr inż.. Dag Lindskog z Linkoping University ze Szwecji, Prof. dr Ralph Sonntag – prorektor University of Applied Sciences in Dresden z Niemiec, Prof. dr hab. Piotr Soja członek - założyciel Polish Chapter of Association for Information Systems reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Prof. dr Juho Mäkiö, Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy.

Podczas powitania współprzewodniczący konferencji dr Jolanta Kowal (President of PLAIS, Uniwersytet Wrocławski, Prezes PTPA, Polska), prof. Helena Lindskog (Linköping University, Szwecja) i prof. dr hab. Piotr Soja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska) wyrazili szczególnie serdeczne podziękowania za wsparcie merytoryczne dla Prof. Stanisława Wryczy – Prezydenta i Założyciela PLAIS, reprezentujacego również Uniwersytet Gdański, dla Prof. Narcyza Roztockiego (State University of New York at New Paltz, USA) oraz prof. Rolanda Weistroffera (Virginia Commonwealth University (USA) reprezentujących także Association For Information Systems Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA, http://www.globdev.org/).

Conference Proceedings ICTM 2016 zostały przedłożone do publikacji na amerykańskim serwerze Association For Information Systems – Special Interest Group on ICT and Global Development (http://www.globdev.org), Social Science Research Network (http: ssrn.com) i przedłożone do Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej http://ictm2016.edukacja.wroc.pl. Efektem naukowym konferencji będą również artykuły zamieszczone w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział w konferencji, ciekawe prezentacje i wymianę doświadczeń naukowych i badawczych.


PLAIS President - Jolanta Kowal